Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskning om Europafrågor

Forskning om Europafrågor

CERGU arrangerar årligen ett Europaseminrium där såväl doktorander som seniora forskare från olika institutioner tillhörande Samhällsvetenskapliga Fakulteten, Humanistiska Fakulteten och Handelshögskolan medverkar. I detta tvärvetenskapliga forum presenteras pågående Europarelaterad forskning vid Göteborgs universitet. Skriftserien Forskning om Europafrågor innehåller bearbetade versioner av de forskningspresentationer som förekommit under dessa Europaforskardagar vid Göteborgs Universitet.

Även några antologier som inte härrör Europaseminariet har lagts in i skriftserien på grund av de innehållsmässigt mycket väl passar in i Forskning om Europafrågor.

 

Nummer 31
Cultural Borders and European Integration
Mats Andrén
Utgivningsår 2017
ISBN 978-91-89608-42-9

 

 

 

 

This year the Centre for European Research at the University of Gothenburg (CERGU) has focused on the importance of cultural borders in Europe and the role they play in European integration. At the annual European Research Day held on March 29, some of the university’s researchers convened with the goal of discussing ‘Cultural Borders and European Integration’. We extended a special invitation to Professor Johan Fornäs of Södertörn University, who, to our delight, gave the first presentation. The researchers from the University of Gothenburg were divided into two panels where they held brief introductory presentations followed by discussions, and then answered the audience’s questions. All of these researchers have been asked to contribute to this annual CERGU book.

Ladda ner boken här


 

Nummer 30
Gränsöverskridande - Vänbok till Claes Alvstam
Linda Berg, Inge Ivarsson, Rutger Lindahl & Patrik Ström
Utgivningsår 2016
ISBN 978-91-89608-41-2

 

 

 

I årets skrift riktas behandlas olika aspekter av gränsöverskridande, där Europa och EU ses i ett globalt perspektiv av gränsöverskridande ekonomi, handel, politik och kultur. Bokens 27 kapitel är uppdelade i tre teman: Globalt gränsöverskridande, Gränsöverskridande i Europa och Gränsöverskridande i Asien. Denna skrift är samtidigt en vänbok till Claes G. Alvstam, professor i ekonomisk geografi vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och en av grundarna till såväl CERGU som till Center for International Business Studies (CIBS), Göteborgs universitet. Boken överlämnas i samband med 2016 års Europaforskardag den 15 mars, som handlar om TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA. Författarna i boken representerar en stor mängd forskare inom flera olika ämnesfält. En del är knutna till CIBS och/eller CERGU, men det är också många internationella forskare som Claes har samarbetat med eller kommit i kontakt med under sin professionella karriär.

Ladda ner boken här


Nummer 29
Migration to and Within Europe: Mobility and Transnationalism
Gregg Bucken-Knapp (red.)
Utgivningsår 2015
 


Nummer 28
Norden i Europa - Rörelser, resor, föreställningar 1945-2014
Johan Järlehed & Katharina Vajta (red.)
Utgivningsår 2014
ISBN 978-91-89608-39-9
 

 

 

 


Dahlstedt, S. Frihet är det bästa ting...Svensk musik i kalla krigets Europa
Platen, E. Var finns Norden? Framställningar i tysk efterkrigs- och samtidslitteratur
Karlsson Hammarfelt, L. Mörka moln över röda stugor. Konstruktionen av det svenska i samtida tyskspråkig populärkultur
Järlehed, J. Äkta vara? Norden och autenticitet i svenska turistbroschyrer
Björnberg, U. Nordic family policies in a European context

Ladda ner boken här
Ladda ner kapitel för kapitel här


Nummer 26b
The EU as a Global Actor: 'A Force for Good in the World'?
Anja K. Franck & Fredrik Söderbaum (red.)
Utgivningsår 2013
ISBN: 978-91-89608-35-1

 

 K.Franck, A. & Söderbaum, F. The EU as a Global Actor: 'A Force for Good in the World'?
K.Franck, A. & Lorenzoni, P. 'We are the Good Guys'. Postcolonial Reflections on the European Union as a Normative Power
Jonasson, A-K. The EU's Democracy Promotion in the Mediterranean: Shortcomings and Perspectives
Söderbaum, F. The European Union as an Actor in Africa: Comparing Development Cooperation and Peace-building
Manners, I. A Critical Copenhagen Reflection on the European Union as a Global Actor

Ladda ner boken här
Ladda ner kapitel för kapitel här
 


 

Nummer 26a
Political Mobility in Contemporary Europe
Anja K. Franck & Daniel Naurin (red.)
Utgivningsår 2012
ISBN: 978-91-89608-35-1

 

 

 

 

Blombäck, S. A Theoretical Framework for Analyzing the Electoral Fate of New Political Parties in the European Parliament
Polk, J. & Bakker, R. She Loves Me, She Loves Me Not: Vote Choice in Domestic and European Elections
Rovny, J. Ethnic Minorities and Left Party Response: Explaining Party Competition in Eastern Europe
Spehar A. Reducing Refugee Numbers through European Integration? Swedish Party Politics and the Harmonisation of the European Asylum Policy
Thomson, R., Naurin, D. & Smolen, M. The Evolution of Political Networks: Evidence from the European Union

Ladda ner boken här
 

------------------------------------------------------------------------------

Nummer 25
I Europamissionens tjänst - Vänbok till Rutger Lindahl
Claes G. Alvstam, Birgitta Jännebring & Daniel Naurin (red.)
Utgivningsår 2011
ISBN:978-91-89608-32-1
Årets skrift belyser i 33 olika bidrag en rad skilda aspekter på denna process - från tankar och visioner om det framtida Europa, via EU:s inre politiska och ekonomiska förhållanden till dess roll i en global omvärld. Därutöver beskrivs Sveriges förhållande till EU och Europa ifrån olika perspektiv.
Denna skrift är samtidigt en vänbok till CERGU:s grundare och förste ordförande, professor Rutger Lindahl, och överlämnas i samband med 2011 års europaforskardag onsdagen den 30 mars. Författarna representerar, förutom CERGU-nätverket, landets statsvetenskapliga institutioner, Utrikesdepartementet, Utrikespolitiska Institutet, Västra Götalandsregionen och Riksbankens Jubileumsfond, dvs. organisationer och institutioner där Rutger Lindahl har varit verksam och haft omfattande kontakter med under sin professionella karriär.

Ladda ner boken här
Ladda ner kapitel för kapitel här

--------------------------------------------------------------------------------

Nummer 24
20 år efter järnridåns fall - Olika perspektiv på den Öst- och Centraleuropeiska samhällsomvandlingen
Mats Andrén & Andrea Spehar (red.)
Utgivningsår 2010
ISBN 978-91-89608-30-5

Spehar, A. Det förlorade paradiset? Berlinmurens fall och 20 år av reformer i öst- och Centraleuropa
Gerner, K. Lyckades Sheriffen? 1989 ur Centraleuropas perspektiv
Månsson, P. Har historien tagit slut? Historievetenskap, moral och politik: exemplen nazism och kommunism
Bågenholm, A. Fortfarande "annorlunda": Missnöje och partipolitisk turbulens i Centraleuropa
Alvstam, C. G. The Economic Geography of Amalgamation: Twenty years of European economic re-integration after the collapse of the socialist economies in Central/Eastern Europe
Shmulyar Gréen, O. From socialism to capitalism: a case study of new generation of entrepreneurs in St. Petersburg

Ladda ner boken här

--------------------------------------------------------------------------------

Nummer 23
Sverige och Europa

Mats Andrén (red.)
Utgivningsår 2010
ISBN 978-91-89608-27-5

 

 

 

Andrén, M. Inledning - Sverige i Europa
Leffler, C. Sverige och Europa - Sverige i Europa
Lindahl, R. & Naurin, D. Sverige kärnland i EU?
Karlsson, B. Ett enat Europa under tysk ledning
Dodillet, S. Hur kan spetssatsningar motiveras? Om en idéhistorisk studie av utbildningsvetenskapliga debatter i Sverige, Öst- och Västtyskland
Zetterquist, O. Quo Vadis Suecia? - Den svenska konstitutionella rättens möte med Europarätten

--------------------------------------------------------------------------------

Nummer 22 Utgivningsår 2009 ISBN 978-91-89608-26-7

Moberg, A. What Constitutes a Breach of the EC's Conditionality Clause?
Lovén, K. "A Swiss cheese which has gone sour" - aspekter på EU:s arbetstidsdirektiv utifrån ett europafackligt perspektiv
Nordblad, J. Konsten att skapa svenskar i klassrummet - åskådningsundervisning i nationens utkant
Erhag, T. Om EU/EES-medborgares uppehållsrätt - finns det några gränser?
Naurin, D. & Cramér, P. Presentation of a New Research Project: The European Court of Justice as Political Actor and Arena - Analyzing Member States' Observations under the Preliminary ruling Procedure

--------------------------------------------------------------------------------

Nummer 21 Utgivningsår 2008 ISBN 978-91-89608-21-6

Lindberg, L. & Alvstam, C-G. EU-ASEAN trade facing free trade negotiations
Åhman, J. The existence of a risk assessment
Larsson, G. Studiet av islam och muslimer i Sverige - tillbakablickar, trender och framtidsutsikter
Jonasson, A-K. The prospects for EU democracy promotion towards its muslim neighbours around the Mediterranean - A theoretical framework
Baaz, M. Konkurrerande visioner om internationell fred- och säkerhet (I) - Pax Americana eller Imperium Americanum

-----------------------------------------------------------------------

Nummer 20 Utgivningsår 2007 ISBN 978-91-89608-20-7

Andrén, D. och Andrén, T. För höga förväntningar på högskoleutbildning i Rumänien? 
Vajta, K. och Andrén, M.  Kan en nation tala tre språk?
Flerspråkighet och identitet i Luxemburg

Söderbaum, F. och Stålgren, P. The European Union as a Global Actor in the South
Baaz, M. Americans were from Venus and Europeans from Mars
Trading Places in International Relations 

Brommesson, D. En europeiserad utrikespolitik?
– om moralsyn i svensk deklarerad utrikespolitik

-------------------------------------------------------------------------------

Nummer 19 Utgivningsår 2006 ISBN 91-89608-19-4

Baaz, M. The World Order and the Changing View on Violence as a Legal/Legitimate Means in International Relations

--------------------------------------------------------------------------------

Nummer 18 Utgivningsår 2006 ISBN 91-89608-18-6

Lindahl, R. Västsvenska åsikter om Europasamarbete
Kahn, M. The Bulldog watches the Bear: British Government assessments of Soviet strength 1939-45, and the emergence of the Cold War
Olsen Lundh, C. Kan man köpa sig rätten att förorena?
Det europeiska utsläppshandelssystemet för koldioxid

Spehar, A. “Eastern European Women” Winners or Losers in Post-Communist Transitions?
Lindkvist, T. Sveriges medeltida europeisering
Björnberg, U. Welfare policy and employment in the context of family change in eight North-European countries

--------------------------------------------------------------------------------

Nummer 17 Utgivningsår 2005 ISBN 91-89608-17-8

Grinell, K. Vilka européer är sevärda? Exemplet sydlänningen
Berg, L. Hallänning, svensk, europé? - euron och känslan av
hemmahörande

Lindblad, S. Knowledge, Governance and Social Inclusion/Exclusion
Cramér, P. Nationell kärnavfallspolitik i en europeisk union?

--------------------------------------------------------------------------------

Nummer 16 Utgivningsår 2004 ISBN 91-89608-10-0

Vajta, K. Språket förgår, kulturen består? Om språkskifte och regional identitet på gränsen mellan Frankrike och Tyskland
Gråbacke, C. Organiserad fritid för arbetarklassen. Rese- och fritidsorganisationer i mellankrigstidens Europa
Moberg, A. Politiska villkorsklausuler i EU:s externa relationer -sann omtanke eller oroande sanning?
Lindahl, R. & Naurin, D. Flexibel integration och utanförskapets politiska pris
Wallin, U. Rapporteringen i svensk dagspress av EMU-omröstningskampanjen

--------------------------------------------------------------------------------

Nummer 15 Utgivningsår 2003 ISBN 91-89608-09-7

Lindström, K. The mass media's production of destination images: Mallorca's image in three Swedish Newspapers 1950-2000
Andersson, H. Hur gemensam är EU:s "gemensamma" flyktingpolitik?
Leppänen, K. Elin Wägner - International Contacts and Networks
Wiig, P. "Gemensamt kunskapande"-tankar från ett pågående EU-projekt
Johansson, A. Staten, Nationen och Individen Om identitetspolitik i det postkommunistiska Central- och Östeuropa

-------------------------------------------------------------------------------

Nummer 14 Utgivningsår 2002 ISBN 91-89608-04-6

Brodin, A. Russian Transit Trade in the Baltic Sea Region

-------------------------------------------------------------------------------

Nummer 13 Utgivningsår 2002 ISBN 91-89608-03-8

Katz, K. & Vinokurova, N. Women and Men in Taganrog
Sobis, I. The Western Assistance to the Polish Employment Service in Transition:The Case of Lodz, 1989-97
Velicu, A. Civic Catechism and Reason during the French Revolution
Lundgren Rydén, L. EU - en utmaning för den svenska arbetarrörelsen
Weibull, L. Comparing European Newspaper Systems: Some Perspective
Brothén, M. Kombination av kontakter

-----------------------------------------------------------------------------

Nummer 12 Utgivningsår 2001 ISBN 91-89608-02-X

Gardberg Morner, C. Att leva som ensamstående mamma i Italien - skiss av en sydeuropeisk välfärdsmodell
Bågenholm, A. Understanding Constraints An analysis of the Determinants of Success and Failure in the East European Reform Process
Andrén, M. Att frambringa det uthärdliga
Cramér, P. Utgångspunkter för en rättsvetenskaplig studie av fenomenet regleringskonkurrens - om rättslig reglering i ett globaliserat ekonomiskt system
Nilsson, T. "De rika och mäktiga" En komparativ studie av förändring och kontinuitet inom företagareliter i Sverige, England och Tyskland 1880-1980
Hammes, K. Trade Credits, a financing alternative? A comparative study

----------------------------------------------------------------------------

Nummer 11 Utgivningsår 2001 ISBN 91-89608-00-3

Raba, K. The Balance of Rights and Duties in the Europe Agreement between Estonia and the European Union
Albi, A. Europe Agreement and European Integration in Estonia - Constitutional Aspects
Zukova, G. Uniform Interpretation and Application of the Europe Association Agreements. Work for the Association Councils or for judiciary?
Leht, H. Baltic Case Estonia's relations with the WTO
Leht, H. The Free Trade Agreements Concluded by Estonia with Non-EU Countries - in the Context of the WTO and the EU Membership

---------------------------------------------------------------------------------

Nummer 10 Utgivningsår 2001 ISBN 91-972231-9-0

Anthony, I. Balancing competing priorities in foreign and trade policy: restraining proliferation while completing the single market
Haupt Dirk R. The Future Relationship between the Rules on Export of Dual-Use Goods and the Exemption Laid down in Article 296(1)(b) EC Legal Viewpoints Darting a Side-Glance at the EU Code of Conduct on Arms Exports
Koutrakos, P. The inter-pillar approach to the legal regulation of exports of dual-use goods

-----------------------------------------------------------------------

Nummer 9 Utgivningsår 2000 ISBN 91-972231-8-2

Månson, P. Russia under Putin: Trends and Prospects
Mezhuev, V. Samovlastie: The Tradition of Autocracy in Contemporary Russia
Haerpfer, C. A New Index of Democracy: The Democratisation of the Mass Public in Central and Eastern Euro- pean Countries 1991-1998
Shmulyar, O. Success "a la Russe": A Case of New Russians
Piirainen, T. Learning to Live with the Market: Urban Households In Russia and the Official and Informal Economies
Wallace, C. Household Strategies and the Role of Different Economies in Russia
Zdravomyslova, O. Youth in Russia: Experiencing Transformation: Some Trends of 90s
Peterson, B. Identifying the Enemy Within: Internal Enemys Image and Collective Identity in Russia
Jagudina, Z. The Politics of the Public Sphere in Post-Soviet Russia: Theories and Practices. Narratives about People and Community

----------------------------------------------------------------------

Nummer 8 Utgivningsår 2000 ISBN 91-9722317-4
Brodin, A. Ports in Transition: The Changing Situation for Ports in Russia and the Baltic States in Times of Geopolitical and Economical Transition

-----------------------------------------------------------------------

Nummer 7 Utgivningsår 2000 ISBN 91-9722316-6

Alvstam, C.G. EU:s utvidgning österut: Uppkomsten av nya geografiska mönster i transitionens spår
Carle, J. Social and political activity among unemployed young people in Six Northern European Countries
Garvi, M. & Kullenberg, M. ICT, an enabling Force- Service Location, Work Forms, and the Individual. A Case Study of Scandinavian Teleworkers in the Sun Belt
Hammarlund, K.G. Det dubbla arvet: Internationalism och nationalism i det europeiska forskarsamhället
Karlsson, B. Sweden and European economic cooperation in the 1950:s
Petrov, K. Medborgarrösten - en idéhistorisk jämförelse mellan rysk-sovjetisk glasnost och västeuropeisk offentlighet
Wihlborg, C. The European Shadow Financial Regulatory Committee

----------------------------------------------------------------------

Nummer 6 Utgivningsår 1999 ISBN 91-9722315-8
Boholm, Å - R. Löfstedt - U.Strandberg Understanding Siting Controversy: Issues of Local Identity, Trust and Stigma.
Brodin, A. Uppbyggnad av ny infrastruktur: Rysslands och de baltiska staternas utrikeshandel med väst
Czarniawska, B. European Capitals 2000: On Local Construction of Universal Models
Erhag, T. Finansiering av social trygghet och fri rörlighet inom EU
Hettne, B. 350 år av Westfalisk ordning
Jagudina, Z. Civil Society in the Daily Life of Post-Soviet Russia
Månson, P. Modernity, Identity, Rationality: The Transformation of Everyday Life in Post-Soviet Russia
Mårtenson, R. Kulturens påverkan på personliga relationer i europeiskt affärsliv
Nilsson, I. Demokrati och demokratins förutsättningar i Rumänien
Shmulyar, O. Everyday Life Encounters with Markets in Russia
Telasuo, C. Institutionella skillnader och institutionell förändring i ekonomisk politik i Sverige och Finland under efterkrigstiden

-----------------------------------------------------------------------

Nummer 5 Utgivningsår 1997 ISBN 91-9722314-X
Töllborg, D. (ed) National Security and the Rule of Law

-----------------------------------------------------------------------

Nummer 4 Utgivningsår 1997 ISBN 91-9722313-1
Boholm, Å. Commemorating Chernobyl: Visual Information and the Cultural Construction of Risk Messages
Gustafsson, B. Socialbidragets varaktighet i Sverige och Tyskland
Jotun, P. Nationsbildande i Östeuropa
Malmström, C. Myten om de regionala partiernas betydelse
Rylander, D. Förändrade kontaktmönster i södra Östersjöområdet - nätverkstjänsternas roll i den regionala utvecklingen
Westerhäll, L. Fri rörlighet och social trygghet i ett integrations perspektiv

------------------------------------------------------------------------

Nummer 3 Utgivningsår 1996 ISBN 91-9722311-5
Gustafsson, K-E. Komparativa studier av europeisk dagstidnings utgivning
Månson, P. Vart går Ryssland?
Olljum, A. Estonia, the New Regionalism and European Integration
Olsson, U. Europeiska affärsbanker i ett historiskt perspektiv
Szücs, S. Den politiskt kontrollerade konflikten: Jämförande studier av lokalt ledarskap och demokratisk utveckling i Europa

---------------------------------------------------------------------

Nummer 2 Utgivningsår 1995 ISBN 91-9722312-3
Demker, M. Religion och politik - den europeiska kristdemokratin
Hagsgård, A. När är en nationell domstol skyldig att begära prejudiciella tolkningsbesked från EG-domstolen?
Jörnmark, J. Europeiskt kol och europeisk desintegration
Lorentzon, S. Användningen av informationsteknologi i ett internationellt geografiskt perspektiv
Svensson, L. G. Professionella strategier för internationalisering
Wihlborg, C. De institutionella ramarna för omvandling av f.d. planekonomier till marknadsekonomier

------------------------------------------------------------------------

Nummer 1 Utgivningsår 1993 ISBN 91-9722310-7
Alvstam, C.G. Rumslig ekonomisk interaktion i Europa
Bjereld, U. Sammanställning av pågående europarelaterad forskning vid samhällsvetenskapliga fakulteten
Björnberg, U. Familje och familjepolitiken - en internationell jämförelse
Cramér, P. Noteringar rörande subsidiaritetspolitikens tillämpning i framtidens EG/EU
Hettne, B. Om integration och desintegration i Europa
Karlsson, B. Handelsavtalen med Sovjetunionen och Polen 1946-47
Lindahl, R. Från europeiskt politiskt samarbete till gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
Månsson, S-A Brothel "Europe" - International Prostitution and Traffic in Women
Nordström, L. Sveriges relationer till omvärlden - ekonomi och kultur

Kontaktinformation

Centrum för Europaforskning

Box 711 , 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Sprängkullsgatan 17, 5tr, rum A510

Telefon:
031-786 4286

Sidansvarig: CERGU|Sidan uppdaterades: 2018-01-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?