Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Europaperspektiv 2018: EU i en världsordning under omvandling

Research profile seminar

Europaperspektiv 2018- Book launch

This event will be held in Swedish.

EU i en världsordning under omvandling

I Europaperspektiv 2018 - den 21:e årgången av årsboken - diskuterar tretton ledande svenska forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen. Bokens centrala frågeställning handlar om hur EU ska förhålla sig till konsekvenserna av en världsordning under omvandling som berör både de stora perspektiven såväl som européernas vardag och faktiska framtidsutsikter. Det faktum att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av både interna såväl som externa fenomen utgör en av EU:s hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är en produkt av denna världsordning och en garant för densamma.

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för att diskutera EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA för en mer protektionistisk handelspolitik? Vilket handlingsutrymme har EU att agera i världspolitiken om multilaterala organisationer och globala regler undermineras? Hur kan EU påverka det internationella klimatsamarbetet givet de globala maktförskjutningar som pågår? Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Vilken betydelse har 'Brexit' för EU:s sammanhållning och framtida utveckling? Hur påverkas EU:s politik av att högerpopulistiska partier tar allt större plats i många medlemsländer och hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter?

Läs mer på: www.europaperspektiv.se och www.cergu.gu.se.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt och deltagare får ett ex av boken!

Fika: 14.30-15.00


Lecturer: Moderator: Per Cramér, Professor, rektor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Inledning: Linda Berg, föreståndare för CERGU Sofie Blombäck, lektor i statsvetenskap, Mittuniversitet Kommentator: Adam Cwejman, Ledarskribent Göteborgsposten Thomas Sterner, Sverker Jagers & Frida Nilsson, Göteborgs universitet Kommentator: Christina Olsen Lundh, Rådman Vänersborgs tingsrätt Karolina Zurek, postdoktor i juridik, Stockholms universitet Kommentator: David Langlet, professor i Havsförvaltningsrätt Göteborgs universitet Claes Alvstam & Lena Lindberg, Göteborgs universitet Kommentator: Guri Rosén, postdoktor vid ARENA Centre for European Studies, Oslo universitet

Date: 2/20/2018

Time: 2:30 PM - 5:00 PM

Categories: Social Sciences

Organizer: CERGU

Location: Dragonen, Sprängkullsgatan 19

Additional information:
Affisch EP 2018 v2.pdf

Last day of registration: 2/15/2018 at. 9:20 AM.

Contact person: Angie Sohlberg

Number of seats: 100 (Of which 100 are booked)

Registration is closed for this event

Page Manager: Birgitta Jännebring|Last update: 8/9/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?