Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Europaperspektiv 2019: EU och nationalstatens återkomst

Research profile seminar

Eventet är fullbokat//We have closed the registration for this event.

The Centre for European Research at the University of Gothenburg (CERGU) has a very exciting event planned for 19 February, 2019. This year's book release, Europaperspektiv: EU och nationalstatens återkomst, features several of the book's authors presenting their chapters on EU and the return of the nation state. The event will be held in Swedish. Read more (in Swedish) below, and reserve your seat on CERGU's website today to receive a free copy of the book!


I Europaperspektiv 2019 -den 22:e årgången av årsboken- diskuterar tretton ledande svenska forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av att den politiska utvecklingen i enskilda medlemsstater riskerar att såväl skapa som förstärka spänningar mellan gemensamma och individuella europeiska intressen. Bokens centrala frågeställning behandlar hur tankar om nationalstaten, som ett värn mot utomstående krafter och garant för nationella ekonomiska intressen, tycks uppstå på nytt runtom Europa. Trots att det stora europeiska integrationsprojektet länge hyllats för dess förmåga att sammanföra och förena, tycks fler och fler av Europas väljare söka sig till dem som förespråkar utträde ur, och revolt emot, unionen.

Den återkommande diskussionen om vilka kompetenser EU bör ha och hur balans mellan överstatlighet och mellanstatlighet bäst uppnås har fått en ny klangbotten i kölvattnet av nationalistiska och populistiska strömningar i alltfler europeiska länder. Denna utveckling ställer en rad frågor på sin spets: Hur ska efterlevnaden av EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell suveränitet? Sker det en 'av-europeisering' av den politiska och ekonomiska utvecklingen inom unionen och vad innebär Brexit för EU:s framtid? Hur ser maktfördelningen ut mellan eu och medlemsländerna och vilken möjlighet finns att utforma politik som gagnar EU:s medborgare? Vad betyder det för utvecklingen inom områden som migrations-, skatte- och arbetsmarknadspolitik att nationella intressen i allt högre grad främjas på bekostnad av det gemensamma? Hur påverkas EU-samarbetet av regional separatism i EU:s medlemsstater?

Läs mer på: www.europaperspektiv.se och www.cergu.gu.se.

NÄR: tisdagen den 19 februari, kl. 14.30-17.00 (fika 14.30-15.00)

VAR: Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Obs! Seminariet är kostnadsfritt och anmälda deltagare får ett ex av boken!


Moderator: Linda Berg, föreståndare för CERGU

Inledning
Linda Berg, Göteborgs universitet

Rättsstatsprincipen och sanktioner mot enskilda - kan medlemsstaterna låta EU bestämma?
Jane Reichel, Stockholms universitet
Kommentator: Jonas Arvidsson, Kammaråklagare, Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Nationalstatens återkomst ur ett europeiseringsperspektiv - Att lappa och laga europeisk integration?
Malin Stegmann McCallion, Karlstads universitet
Kommentator: Andreas Magnusson, Gymnasielärare i svenska, religion och etik

Brexit och EU:s fortbestånd
Sten Nyberg, Stockholms universitet
Kommentator: Jesper Öhrn, Chef Handel och internationell affärsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Vad gör EU om nationalstatens återkomst sker på rättsstatsprincipens bekostnad?
Andreas Moberg, Göteborgs universitet
Kommentator: Katarzyna Jezierska, Universitetslektor Högskolan Väst

Eventet är fullbokat//We have closed the registration for this event.

Date: 2/19/2019

Time: 2:30 PM - 5:00 PM

Categories: Social Sciences

Organizer: CERGU

Location: Dragonen, Sprängkullsgatan 19

Additional information:
Affisch EP2019.pdf

Last day of registration: 2/10/2019 at. 11:59 PM.

Contact person: Angie Sohlberg

Number of seats: 100 (Of which 100 are booked)

Registration is closed for this event

Page Manager: Birgitta Jännebring|Last update: 8/9/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?